La Recollida al Berguedà

El mes d’octubre del 2018 s’inicia la recollida porta a porta als nuclis de dotze municipis de la comarca. Als habitatges disseminats d’aquests municipis i a la resta de municipis, els residus es recullen àrees tancades amb control d’accés.

Aquest Model...

...s’adapta a les característiques del territori.

...aposta per la corresponsabilització.

...garanteix la millora dels resultats de recollida selectiva.

...facilita la futura implantació del Pagament per Generació.

El Porta a Porta

Els habitatges, activitats i equipaments amb aquest model de recollida han de lliurar els residus amb els cubells corresponents seguint un calendari específic. Tots els cubells tenen un xip associat a l’adreça de l’usuari.

 

Les Àrees Tancades

Els habitatges equipaments amb aquest model de recollida han de dipositar els residus prèviament separats a l’àrea tancada assignada. Per accedir a l’àrea tancada cal un clauer que està associat a l’adreça de l’usuari.

 

El Butlletí

Campanyes