Deixalleria Mòbil

La deixalleria mòbil és un vehicle itinerant on podem portar els residus especials i/o perillosos que no podem dipositar amb les cinc fracciones ordinàries.

Què hi podem portar?

Oli de Cuina

Bombetes i fluorescents

Pintures i vernissos

Petits electrodomèstics

Cd's

Roba i calçat

Piles

Medicaments

Podeu consultar el calendari dels propers mesos a www.bergueda.cat/deixalleries